Chính sách quyền riêng tư

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của quý khách hàng và bảo mật an toàn số liệu luôn là ưu ái hàng đầu} của chúng tôi. VN888 sẽ không bao giờ tiết lộ thông tin cá nhân của quý khách hàng cho bên thứ ba trừ khi nhận được thông tin yêu cầu phán quyết của tòa án. Chúng tôi có quyền cung cấp thông tin cá nhân cần thiết cho nguồn cung cấp dịch vụ chi trả căn bản và các tổ chức tài chính, bảo hiểm thông qua trang web để hoàn thành yêu cầu chi trả.Tổng thể thông tin cá nhân do quý khách hàng cung cấp sẽ được gửi qua cổng an toàn ( chuẩn mã hóa 128 bit SSL) và được lưu trữ trong môi trường tuyệt mật chống lại sự xâm nhập từ bên ngoài. Tổng quan thông số trong và ngoài đều bị hạn chế nghiêm ngặt và theo dõi khắt khe. VN888 và các công ty đối tác của chúng tôi sẽ gửi cho quý khách hàng thông báo về khuyến mại mà quý khách hàng có thể chú ý qua thư. VN888 không tiết lộ bất kì thông tin cá nhân cho bất kể bên thứ ba nào vì đó là mục đích của chế độ bảo mật của chúng tôi.Nếu như không có sự cho phép bằng văn bản rõ ràng của VN888, không ai được phân phối, thay đổi , sao chép, tái bản, sử dụng Content của VN888 hoặc nhân bản máy chủ không phải là VN888.

Chia sẻ và Tiết lộ Thông tin

Chúng tôi sẽ không bán hay cho thuê thông tin có thể nhận dạng cá nhân cho bất kỳ ai. Chúng tôi sẽ gửi thông tin có thể nhận dạng cá nhân của bạn cho các công ty hay cá nhân khác chỉ khi:

  • Chúng tôi đã có sự đồng ý của bạn để chia sẻ thông tin; hoặc;
  • Chúng tôi cần chia sẻ thông tin để cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm bạn đã yêu cầu; hoặc
  • Chúng tôi cần gửi thông tin cho các công ty đại diện cho công ty của chúng tôi nhằm cung cấp dịch vụ do bạn yêu cầu (trừ khi chúng tôi có thông báo khác cho bạn khi chúng tôi thu thập thông tin đó, các công ty này không có quyền để sử dụng thông tin có thể nhận dạng cá nhân mà chúng tôi cung cấp cho họ vượt ngoài phạm vi mang tính cần thiết để hỗ trợ chúng tôi xử lý yêu cầu của bạn); hoặc
  • Chúng tôi thực hiện theo trát đòi hầu tòa, án lệnh của thẩm phán hoặc thủ tục tố tụng; hay
  • Chúng tôi phát hiện ra các hành động của bạn trên trang web của chúng tôi vi phạm điều khoản dịch vụ hoặc mọi hướng dẫn sử dụng của chúng tôi đối với các dịch vụ cụ thể.

Để cung cấp thông tin hay dịch vụ mà bạn đã yêu cầu từ chúng tôi, chúng tôi có thể truyền hoặc lưu trữ thông tin có thể nhận dạng cá nhân trên thiết bị máy tính hoặc trong văn phòng ở khắp các quốc gia hoặc vùng tài phán và có thể được quản lý và xử lý trong nội bộ công ty của chúng tôi khi công ty muốn và bạn được xem là đã đồng ý như vậy.

Liên hệ Chúng tôi

Nếu bạn gặp bất kể vấn đề gì khi đăng ký thành viên, tham gia trò chơi hoặc cần giải đáp bất kể thông tin nào trên website của VN888. Hãy liên hệ trực tiếp với hệ thống Chăm sóc quý khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ ngay lập tức giải quyết vấn đề giúp bạn.

Ảnh VN888
Ảnh VN888